wymiany studenckie

Program Erasmus („European Community Action Scheme for the Mobility of University Students”) jest jednym z programów Unii Europejskiej, którego głównym celem jest rozszerzanie współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji i kształcenia, działania na rzecz poprawy jakości i poziomu kształcenia oraz wzbogacanie ofert edukacyjnych różnego typu szkół i placówek.
 
Głównym celem programu Erasmus jest wspieranie europejskiej współpracy uczelni wyższych ze wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, EFTA i krajów stowarzyszonych, przez wyjazdy pracowników i studentów, wspólne opracowywanie programów nauczania o charakterze europejskim oraz uznawanie studentom okresu studiów odbywanych w uczelniach zagranicznych. Katedra Telekomunikacji AGH aktywnie uczestniczy w programie ERASMUS wysyłając na studia za granicą swoich studentów, oraz przyjmując studentów zagranicznych. Obecnie w Instytucie Telekomunikacji jest podpisanych kilkadziesiąt umów dwustronnych na wyjazdy studentów i pracowników z uczelniami z Austrii, Bułgarii, Czech, Cypru, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Szwajcarii, Turcji i Włoch.