koło naukowe telephoners

Koło Naukowe Telephoners tworzy grupa studentów kierunków Teleinformatyka, Elektronika i Telekomunikacja oraz Cyberbezpieczeństwo na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Opiekunem Koła jest dr hab. inż. Marek Natkaniec, który odpowiada za rozwój naukowy i wsparcie merytoryczne. Członkowie Koła osiągnęli w ostatnich latach wiele sukcesów zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej. Prezentowane przez nich prace były wielokrotnie nagradzane na Sesjach Kół Naukowych Pionu Hutniczego i Sesjach Laureatów organizowanych w AGH, a także dwukrotnie na Międzynarodowej Studenckiej Sesji Naukowej. Wielu byłych studentów Koła jest obecnie doktorantami lub pracownikami Instytutu Telekomunikacji.

Działalność w KN Telephoners pozwala studentom na kształtowanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów natury naukowo-technicznej. Celem Koła jest również promowanie i upowszechnianie pracy naukowej studentów. Telephonersi rozwijają swoje zainteresowania przez realizację unikalnych projektów, które swoją tematyką lub zakresem daleko wykraczają poza program studiów. Zadaniem Koła jest też umożliwienie nawiązywania kontaktów z osobami o podobnych zainteresowaniach, wspomaganie radą i zasobami sprzętowymi, tworzenie możliwości zaprezentowania się innym podczas konferencji naukowych. W ramach kilkuosobowych zespołów realizowane są projekty związane z takimi dziedzinami jak: telekomunikacja, elektronika i informatyka. Wśród członków Koła wiele osób zajmuje się programowaniem w rozmaitych językach z użyciem różnych platform sprzętowych. Dużym zainteresowaniem cieszą się również technologie sieciowe zarówno przewodowe jak i bezprzewodowe.

Głównym celem regularnych spotkań studentów KN Telephoners jest wzajemne, merytoryczne wsparcie przy realizacji rozpoczętych projektów. W trakcie takich spotkań prezentowany jest postęp prowadzonych prac oraz przeprowadzana jest analiza ich wyników. Członkowie Koła starają się być wszechstronni, dlatego na spotkaniach nie tylko rozmawiają na tematy techniczne, ale także dzielą się swoimi pasjami i zainteresowaniami. KN Telephoners stale angażuje się w realizację dużych projektów na poziomie uczelni, aktywnie wspierając inne Koła Naukowe. Członkowie KN Telephoners pomagali w ostatnich latach w wykonaniu takich projektów jak: E-moto AGH, AGH Racing i AGH Solar Plane.

W ramach swojej działalności Koło organizuje także wykłady, seminaria i szkolenia, których celem jest zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem zdobywanej przez studentów wiedzy w firmach teleinformatycznych. Dzięki temu, członkowie Koła uzupełniają wiedzę zdobytą podczas studiów i nawiązują wartościowe znajomości w branży. Obecnie Koło utrzymuje stałą współpracę z wieloma znanymi i cenionymi przedsiębiorstwami z branży IT.

KN Telephoners posiada własne pomieszczenie wyposażone w sprzęt umożliwiający wykonanie wielu projektów teleinformatycznych. W ostatnich latach, Koło prezentuje największą liczbę referatów podczas Konferencji Kół Naukowych AGH.

Więcej informacji na temat Koła Naukowego Telephoners można znaleźć na Facebooku www.facebook.com/telephoners.