Studia doktoranckie w dyscyplinie TELEKOMUNIKACJA

Zapraszamy absolwentów studiów magisterskich do dalszego rozwoju w ramach Studium Doktoranckiego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji w dyscyplinie  Telekomunikacja. Studia doktoranckie trwają 4 lata. Od drugiego roku prowadzone są w języku angielskim.

  • Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie wyników kolokwium kwalifikacyjnego. Zakres materiału z dyscypliny Telekomunikacja:
  • Telekomunikacja cyfrowa (pojęcia podstawowe, modulacje, metody kodowania i kompresji informacji, kodowanie nadmiarowe),
  • Elementy teorii masowej obsługi i modelowanie sieci telekomunikacyjnych,
  • Sieci komputerowe (modele warstwowe sieci, sieci TCP/IP, lokalne sieci komputerowe, Internet),
  • Sieci bezprzewodowe (2G, 3G, WiFi),
  • Sieci optyczne nowej generacji,
  • Systemy multimedialne.
Wykaz przedmiotów wraz z siatką godzinową znajduje się w pliku Program. Przedmioty na studiach są szczegółowo opisane w pliku Syllabus. Na studiach obowiązuje uczelniany Regulamin Studiów Doktoranckich.
Od uczestników studiów doktoranckich wymaga się uczestniczenia w procesie dydaktycznym w formie prowadzenia zajęć lub pomocy w ich przygotowaniu. Studia doktoranckie mogą być wspierane finansowo przez system stypedialny. Dotyczy to jedynie 10-15 % najlepszych uczestników.
Ministerialny Zespół Etyki przygotował ogólnopolski dokument o dobrej praktyce w badaniach naukowych Best Practice.
Przewód doktorski
Do otwarcia przewodu doktorskiego konieczne są następujące dokumenty. Należy zwrócić uwagę na dobre określenie zagadnienia badawczego i tematu pracy. Przewód doktorski ma ściśle określony tryb i należy się z nim zapoznać i go przestrzegać. W szczególności po drugim semestrze należy przygotować referat o stanie bieżącym nauki na dany temat.