ZAPLANUJ SWOJĄ KARIERĘ JUŻ DZIŚ

Teleinformatyka

… to dynamicznie rozwijająca się dziedzina techniki, łącząca osiągnięcia informatyki i telekomunikacji. Zajmuje się tworzeniem sieciowych aplikacji i usług informatycznych, projektowaniem i optymalizacją sieci komputerowych, przetwarzaniem i przesyłaniem wszelkiego rodzaju informacji: zdjęć, dźwięków, filmów czy tekstu, wreszcie bezpieczeństwem tych informacji w sieci.

Informacje o kierunku

Teleinformatyka

To nowatorski kierunek studiów dziennych – inżynierskich i magisterskich – prowadzonych przez Instytut Telekomunikacji na Wydziale IET AGH. Program studiów powstał we współpracy z wiodącymi firmami z branży IT, uzyskał akceptację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako kierunek unikatowy oraz uwzględnia wnioski płynące z raportu Ernst & Young dotyczącego oczekiwanych kwalifikacji i kompetencji absolwentów. W rankingu szkół wyższych „Perspektyw 2014”, Wydział IET AGH zajął I miejsce w kształceniu specjalistów w kierunkach IT.

W nowoczesnych, świetnie wyposażonych salach wykładowych i laboratoriach nasi studenci uczą się projektowania i optymalizowania sieci informatycznych i telekomunikacyjnych, poznają zagadnienia związane z protokołami sieciowymi, bezpieczeństwem sieci i inżynierią ruchu teleinformatycznego. Szybko wykorzystują zdobytą wiedzę – praktyczne zajęcia w laboratorium zaczynają się u nas już na pierwszym roku! W zakresie zajęć dydaktycznych stale współpracujemy m.in. z firmami Akamai, Cisco, Comarch, Ericpol, Motorola, Nokia Networks czy Orange.

Absolwenci naszego Wydziału są cenionymi specjalistami, poszukiwanymi przez operatorów sieci komórkowych, dostawców usług internetowych i producentów oprogramowania dla sieci. Badania rynkowe dowodzą, że specjaliści z branży IT należą do najlepiej zarabiających grup zawodowych!

Studia

Proces kształcenia

To nowatorski kierunek studiów dziennych – inżynierskich i magisterskich – prowadzonych przez Instytut Telekomunikacji na Wydziale IET AGH. Program studiów powstał we współpracy z wiodącymi firmami z branży IT, uzyskał akceptację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako kierunek unikatowy oraz uwzględnia wnioski płynące z raportu Ernst & Young dotyczącego oczekiwanych kwalifikacji i kompetencji absolwentów. W rankingu szkół wyższych „Perspektyw 2014”, Wydział IET AGH zajął I miejsce w kształceniu specjalistów w kierunkach IT.

W nowoczesnych, świetnie wyposażonych salach wykładowych i laboratoriach nasi studenci uczą się projektowania i optymalizowania sieci informatycznych i telekomunikacyjnych, poznają zagadnienia związane z protokołami sieciowymi, bezpieczeństwem sieci i inżynierią ruchu teleinformatycznego. Szybko wykorzystują zdobytą wiedzę – praktyczne zajęcia w laboratorium zaczynają się u nas już na pierwszym roku! W zakresie zajęć dydaktycznych stale współpracujemy m.in. z firmami Akamai, Cisco, Comarch, Ericpol, Motorola, Nokia Networks czy Orange.

Absolwenci naszego Wydziału są cenionymi specjalistami, poszukiwanymi przez operatorów sieci komórkowych, dostawców usług internetowych i producentów oprogramowania dla sieci. Badania rynkowe dowodzą, że specjaliści z branży IT należą do najlepiej zarabiających grup zawodowych!

Prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir:

„Program studiów został tak zaprojektowany, aby naszym studentom przekazać jak właściwie skomponowaną wiedzę w zakresie technologii teleinformatycznych, ale wiedzę ugruntowaną w jak największej liczbie zajęć praktycznych – laboratoryjnych oraz projektowych. Korzystaliśmy przy tym ze wskazówek firm branży IT ściśle współpracujących z Instytutem Telekomunikacji, a dzisiaj tworzących Radę Społeczną Wydziału IET. Śmiem twierdzić, że udało się nam, a miarą tego sukcesu – wspólnego studentów oraz wykładowców – jest fakt, że inżynieranci w znakomitej większości podejmują pracę zawodową w branży IT oraz fakt, że coraz więcej firm z IT zgłasza się do nas z propozycjami specjalistycznych wykładów, szkoleń, akademii, kursów czy stażów”.

Nie tylko wykłady

Jesteśmy praktykami i zależy nam na tym, by studenci teleinformatyki w praktyce doskonalili umiejętności, zdobywane na wykładach i w laboratoriach. Dlatego w trakcie studiów dajemy im możliwość:

  • współudziału w ważnych krajowych i europejskich projektach naukowych,
  • realizowania własnych pomysłów w kole naukowym,
  • wzięcia udziału w sprawnie działającym programie międzynarodowej wymiany studentów z uczelniami w Austrii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Szwajcarii i we Włoszech.

Zasady programu umożliwiają nawet roczny pobyt zagranicą, bez konieczności przedłużania studiów w AGH i z zapewnionym stypendium!

Co po studiach?

Po studiach inżynierskich zapraszamy do kontynuowania nauki na studiach magisterskich na kierunkach teleinformatyka, elektronika i telekomunikacja oraz informatyka. Studia na naszym wydziale zostały wyróżnione przez Państwową Komisję Akredytacyjną za wysoką jakość kształcenia, w tym również za możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w języku angielskim.

Studenci o zainteresowaniach badawczych mogą ubiegać się o studia doktoranckie i w ciągu czterech lat uzyskać stopień doktora w jednej z dyscyplin: telekomunikacja, informatyka lub elektronika. Tytuł taki jest przepustką do pracy na najlepszych uczelniach zagranicznych i krajowych oraz umożliwia osiągnięcie wysokiego stanowiska w firmach z branży IT.

Absolwenci teleinformatyki bez trudu znajdują zatrudnienie u operatorów sieci komórkowych, dostawców usług internetowych i producentów oprogramowania dla sieci. Pracują jako projektanci nowych usług telekomunikacyjnych oraz architekci i administratorzy sieci komputerowych, a także z sukcesem zakładają własne firmy.

Program Studiów

Obszary nauczania na poziomie inżynierskim

Informatyka

omawia architekturę systemów komputerowych, systemy operacyjne oraz bazy danych, ale również uczy zasad programowania obiektowego, wysokiego poziomu, sieciowego, WWW oraz skryptowego, umożliwiających tworzenie zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych

Telekomunikacja

zapoznaje z właściwościami różnych mediów transmisyjnych oraz urządzeniami stosowanymi w sieciach teleinformatycznych, a w dalszej kolejności - z różnymi sieciami: światłowodowymi, kablowymi oraz bezprzewodowymi (w tym komórkowymi). Poznajemy lokalne sieci teleinformatyczne, sieć Internet, a także zasady zapewniania bezpieczeństwa sieciowego, inżynierii ruchu oraz zarządzania siecią

Sygnały i multimedia

jest poświęcona analizie sygnałów, pod postacią których w sieciach telekomunikacyjnych docierają do nas teksty, dźwięki, obrazy czy filmy, cyfrowemu ich przetwarzaniu oraz transmisji, jak również technikom i algorytmom wykorzystywanym do pracy z multimediami

Przedmioty

INFORMATYKA

Chcesz poznać więcej szczegółów? Pełny program studiów jest dostępny w akademickim systemie:
Przedmioty

TELEKOMUNIKACJA

Chcesz poznać więcej szczegółów? Pełny program studiów jest dostępny w akademickim systemie:

Przedmioty

SYGNAŁY I MULTIMEDIA

Chcesz poznać więcej szczegółów? Pełny program studiów jest dostępny w akademickim systemie:
Opinie o kierunku studiów

TELEINFORMATYKA

"Ponad 50% kadry inżynierskiej naszej firmy Motorola Solutions w Krakowie ukończyło AGH. Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, chęć dalszego uczenia się i zdobywania doświadczenia, odwaga w podejmowaniu nowych technologicznych i biznesowych wyzwań połączone z kreatywnym podejściem do tworzenia nowych rozwiązań telekomunikacyjnych sprawia, że zawsze z przyjemnością widzimy wśród naszych pracowników absolwentów Instytutu Telekomunikacji. Z dużą radością przyjęliśmy pomysł, który jest realizowany, czyli otwarcie nowego kierunku Teleinformatyka. Mogę w pełni polecić przyszłym studentom wybór tego kierunku. Stoi za tym dobrze przemyślany i zdefiniowany program nauczania, który w pełni wspiera nasze postrzeganie dalszych kierunków rozwoju telekomunikacji w świecie."
Jacek Drabik
Dyrektor Motorola Solutions Polska
„Ericpol zatrudnia ponad stu absolwentów kierunku elektronika i telekomunikacja, prowadzonego obecnie na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH. Grupa ta stanowi ok. 15% wszystkich pracowników krakowskiego oddziału firmy, co jest najlepszym dowodem bardzo dobrego przygotowania absolwentów do podjęcia pracy w projektach z obszaru telekomunikacji i teleinformatyki. Niezwykle nas cieszy otwarcie nowego kierunku studiów teleinformatyka, który jeszcze w lepszym stopniu odpowiada naszym obecnym potrzebom”.
Marek Gajowniczek
dyrektor ds. programów firmy Ericpol
„Dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów z zakresu Informatyki i Teleinformatyki był jednym z warunków związanych z decyzją lokalizacji naszego biura w Krakowie. Studenci Teleinformatyki na AGH są cenieni w naszej firmie za swoją wiedzę, umiejętności, pasje i zaangażowanie. W Akamai mają możliwość współpracy z najlepszymi specjalistami w dziedzinach technologii Internetowych na całym świecie. Ze względu na jakość i podejście do kształcenia studentów na kierunku Teleinformatyka, Akamai pragnie zacieśniać współpracę z AGH i dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem związanym z przyspieszaniem przesyłania danych i Internetem. W tym celu wspólnie z Instytutem Telekomunikacji Akamai organizuje Akamai Academy, a na studiach Teleinformatyka pracownicy Akamai prowadzą przedmiot dla studentów 3 roku.”
Akamai Technologies Kraków