praktyki studenckie

Instytut Telekomunikacji AGH prowadzi od szeregu lat kształcenie inżynierów i jest zainteresowany jak najlepszym przygotowaniem do pracy młodych ludzi, którzy chcieliby pracować i rozwijać się w specjalności telekomunikacja oraz teleinformatyka.

 

Aby to osiągnąć, do programu studiów wprowadzono między innymi obowiązkową, miesięczną praktykę zawodową po trzecim roku studiów. Jeśli praktyka zawodowa odbywa się poza miejscem stałego zamieszkania, studenci mają możliwość skorzystania z miejsc w akademikach – w czasie wakacji letnich.

 

Większość naszych studentów znajduje pracodawcę na czas praktyk w ramach swojej sieci kontaktów, jednakże Instytut Telekomunikacji wspiera studentów w znalezieniu praktyki przez przekazywanie ofert firm zainteresowanych pozyskaniem praktykantów. Ponadto praktyki można realizować także w firmach poza granicami Polski. Co roku realizowany jest także nabór praktykantów do projektów realizowanych w samym Instytucie Telekomunikacji.

 

Wieloletnia współpraca z operatorami telekomunikacyjnymi (np. Orange, Polkomtel, DGT), instytucjami działającymi w branży telekomunikacyjnej (np. Motorola, Cisco, Siemens, Alcatel-Lucent, Nokia) i teleinformatycznej (np. Google, Comarch, Ericpol Telekom, DreamLab Onet) sprawia, że nasi studenci są tam chętnie przyjmowani na praktyki.

 

Wszystkie szczegółowe informacje są przekazywanie przez opiekunów praktyk na początku semestru, w którym zaplanowana jest praktyka.