O Instytucie telekomunikacji

Akademia Górniczo-Hutnicza, założona w 1919 r., jest czołowym polskim uniwersytetem technicznym prowadzącym kształcenie oraz badania w zakresie technologii informacyjnych.

W skład AGH wchodzi 16 wydziałów zatrudniających około 2000 pracowników naukowo-dydaktycznych, a kształcących prawie 30 tysięcy studentów na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych. Instytut Telekomunikacji AGH, należy do Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH, jest ważnym ośrodkiem kształcenia i badań naukowych w dziedzinie technik telekomunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem sieci i usług dużych szybkości. Instytut zatrudnia na pełnych etatach przeszło 60 osób (w tym 5 profesorów tytularnych); z Instytutem stale współpracuje ok. 25 doktorantów.

Od 1996 roku Instytut Telekomunikacji AGH uczestniczy nieprzerwanie w rozmaitych projektach europejskich, między innymi w ramach 4., 5., 6. oraz 7. Programu Ramowego. Instytut uczestniczył między innymi w opracowywaniu strategii rozwoju sieci czołowych polskich operatorów telekomunikacyjnych. Pracownicy Instytutu są konsultantami operatorów, producentów sprzętu i oprogramowania, a także instytucji regulacyjnych w Polsce i za granicą, są regularnie zapraszania do recenzowania projektów europejskich. Pracownicy Instytutu Telekomunikacji AGH działają aktywnie w stowarzyszeniach zawodowych (np. IEEE, IFIP, SEP), organizując międzynarodowe konferencje i warsztaty naukowe, a także uczestniczyli lub uczestniczą w redagowaniu renomowanych czasopism takich, jak: IEEE Communications Magazine, IEEE Transactions on Communications, Computer Communications czy Security and Communication Networks.

Główne obszary badawcze realizowane w Instytucie Telekomunikacji obejmują:

  1. Architektury i projektowanie sieci (nowoczene sieci optyczne,sieci nakładkowe, sieci dostępowe, niezawodnośc sieci,aspekty techno-ekonomiczne sieci).
  2. Protokoły dla Internetu Następnej Generacji (jakość obsługi w sieciach IP, sygnalizacja i protokoły w systemach multimedialnych, dobór trasy i zarządzanie mobilnością, MPLS, GMPLS).
  3. Łączność bezprzewodowa (sieci 4G, sieci kratowe oraz ad hoc, optymalizacja sieci UMTS, jakość obsługi w sieciach komórkowych, kratowych, ad hoc, niezawodność w sieciach bezprzewodowych).
  4. Bezpieczeństwo w sieciach telekomunikacyjnych oraz systemach komputerowych (architektury i protokoły dla bezpiecznych sieci, detekcja intruzów, zarządzanie tożsamością, kryptografia kwantowa).
  5. Usługi dla społeczeństwa informacyjnego (systemy i aplikacje multimedialne, postrzegana jakość usług, rozwiązania telemedyczne, wsparcie komputerowe w diagnostyce i terapii medycznej).
  6. Techniki przetwarzania informacji w sieciach komputerowych oraz systemach multimedialnych (modulacje cyfrowe, znaki wodne, eksploracja danych).
  7. Systemy inteligentnego monitoringu i wymiany informacji na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.

Instytut Telekomunikacji prowadzi Studia Doktoranckie w języku angielskim oraz studium podyplomowe Nowoczesne sieci i usługi telekomunikacyjne.

0
Pracowników naukowych
0
Projektów badawczych
0
Studentów