Jakość kształcenia

Instytut Telekomunikacji stawia sobie cel, aby poziom kształcenia był na najwyższym poziomie.

Wykłady zajęcia są regularnie dostosowywane do aktualnych trendów z dziedziny telekomunikacji i teleinformatyki. Laboratoria wyposażone są w wysokiej klasy sprzęt, który jest często modernizowany. Kadra dydaktyczna bierze aktywny udział w pracach badawczych, a wyniki tych prac często znajdują odzwierciedlenie w dydaktyce.

Przejawem tego są nagrody licznie otrzymywane przez Instytut. Kadra dydaktyczna Instytutu Telekomunikacji cieszy się również uznaniem agend rządowych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) przyznało w roku 2009 wyróżnienie dla kierunku studiów „elektronika i telekomunikacja”, prowadzonego wspólnie przez Instytut Telekomunikacji oraz Instytut Elektroniki. MNiSW oraz Rada Główna Szkolnictwa Wyższego w wyniku procesu recenzyjnego wyraziła zgodę dla Instytutu Telekomunikacji na prowadzenie unikatowego kierunku studiów „teleinformatyka”. Profesorowie Instytutu Telekomunikacji otrzymywali również nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyróżniające podręczniki akademickie.

Instytut umożliwia studentom odbywanie płatnych praktyk, wyjazdy zagraniczne, prace w znaczących projektach badawczych. Wspiera działanie koła naukowego studentów. Najlepsi studenci mogą kontynuować rozwój naukowy poprzez studia doktoranckie.