Doktoranci

wdt_ID L.p. Nazwisko i imię Pokój Telefon E-mail Promotor Strona
1 1 B9, 217 (12) 617-34-79 jurkiew@agh.edu.pl dr hab. inż. Jerzy Domżał
2 2 - brak mskala@agh.edu.pl dr hab. inż. Jerzy Domżał
3 3 B9, 218 (12) 617-40-38 cieplins@agh.edu.pl dr hab. inż. Lucjan Janowski
4 4 B9, 218 (12) 617-40-38 jnawala@kt.agh.edu.pl dr hab. inż. Lucjan Janowski
5 5 B9, 218 (12) 617-40-38 wanat@agh.edu.pl dr hab. inż. Lucjan Janowski
6 6 B9, 317 (12) 617-39-37 stypinski@agh.edu.pl dr hab. inż. Marcin Niemiec
7 7 - brak hussein.aghajani@gmail.com dr hab. inż. Piotr Pacyna
8 8 B9, 211 (12) 617-29-26 mikolaj@agh.edu.pl dr hab. inż. Marek Natkaniec
9 9 B9, 211 (12) 617-29-26 szst@agh.edu.pl dr hab. inż. Marek Natkaniec
10 10 B9, 218 (12) 617-40-38 teca@agh.edu.pl dr hab. inż. Marek Natkaniec
Nazwisko i imię Promotor