Nazwa projektu:

SCISSOR

Czas trwania:

2015 - 2017

Źródło finansowania:

H2020

Budżet projektu:

400 000 PLN

Opis projektu:

Projekt SCISSOR proponuje nową strukturę monitorowania bezpieczeństwa systemów SCADA (ang. Supervisory Control and Data Acquisition)

składającą się z czterech warstw:

 • Warstwa monitorująca, zapewniająca programowalną analizę ruchu, nowe technologie sensorowe o bardzo niskich kosztach/poborze energii oraz rozwiązania w zakresie nadzoru wizyjnego do automatycznego wykrywania i klasyfikacji obiektów;
 • Warstwa kontroli i koordynacji – adaptacyjnie zarządza zdalnymi sondami/czujnikami, zapewniająca jednolitą reprezentację monitorowanych danych zebranych z różnych źródeł oraz egzekwowanie kryptograficznej ochrony danych, w tym oparte na tożsamości i atrybutach schematy szyfrowania;
 • Warstwa decyzji i analizy w postaci innowacyjnego narzędzia SIEM (ang. Security Information and Event Management) związana zarówno z różnorodnymi zdarzeniami pochodzącymi z monitoringu jak również sygnałami kontroli procesów;
 • Warstwa człowiek-maszyna opracowana w celu przedstawienia w prosty i użyteczny sposób w czasie rzeczywistym zachowania systemu pod kątem jego funkcjonalności dla użytkownika końcowego.
SCISSOR będzie zweryfikowany przez:
 • Platformę SCADA, aby uwydatnić zdolność do wykrywania i udaremniania ukierunkowanych zagrożeń;
 • „Testy polowe” na rzeczywistych systemach smart-grid.
Grupa badawcza pod kierunkiem Prof. Andrzeja Dziecha, zajmująca się tematyką przetwarzania danych, inteligentnym monitoringiem i multimediami koordynuje zadania poświęcone technikom i rozwiązaniom dla monitoringu. 
Zespół będzie projektował i implementował następujące elementy:
 • Mechanizmy pozyskiwania i przesyłania danych wideo z wielu typów kamer (CCTV, kamery na podczerwień);
 • Automatyczne rozpoznawanie obiektów, ich pozycji oraz cech;
 • System Analizy Zdarzeń – opracowanie wymagań oraz metod analizy danych i podejmowania decyzji w odniesieniu do integracji informacji pochodzących z wielu źródeł;
 • Ochrona prywatności podczas przetwarzania i transmisji  przy pomocy cyfrowych znaków wodnych;
 • System Analizy Zdarzeń – integracja algorytmów, realizacja i ocena modułu do generowania danych do wizualizacji i podejmowania decyzji; 
 • Zintegrowany system dla przetwarzania i przechowywania danych.
Zespół AGH będzie również zaangażowany w inne działania takie jak:
 • Sterowanie i monitorowanie systemu;
 • Walidacja i demonstracja na zaawansowanej platformie SCADA w warunkach rzeczywistych.
Prace zespołu badawczego AGH mają znaczący potencjał zastosowań praktycznych co pozwoli na zintensyfikowanie współpracy z przemysłem.

Osoba kontaktowa:

default-avatar

Andrzej DZIECH

prof. dr hab. inż.
default-avatar

Mikołaj LESZCZUK

dr hab. inż.
default-avatar

Jan DERKACZ

mgr inż.

Partnerzy: