Nazwa projektu:

MITSU

Czas trwania:

2013- 2016

Źródło finansowania:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Budżet projektu:

736 669,00 PLN

Opis projektu:

Głównym celem projektu MITSU (Nowa generacja wydajnych, skalowanych i stabilnych technologii dostarczania treści multimedialnych) jest stworzenie nowych rozwiązań w zakresie systemów strumieniowania wideo w sieciach bezprzewodowych. Biorąc pod uwagę najnowsze osiągnięcia na tym polu, zamierzeniem projektu MITSU jest analiza oraz implementacja rozwiązań poprawiających obecny poziom interoperacyjności systemów dystrybucji wideo, przy szczególnym nacisku na minimalizację złożoności obliczeniowej i na wymagania energetyczne proponowanych rozwiązań.

Osoba kontaktowa:

default-avatar

Andrzej DZIECH

prof. dr hab. inż.
default-avatar

Mikołaj LESZCZUK

dr hab. inż.
default-avatar

Zdzisław PAPIR

prof. dr hab. inż.

Partnerzy: