Nazwa projektu:

PL-5G Krajowe laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem

Czas trwania:

2021 - 2023

Źródło finansowania:

Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy

Budżet projektu:

26 862 354 PLN

Opis projektu:

Celem przedsięwzięcia PL-5G „Krajowego laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem“ jest zbudowanie unikalnej w skali kraju infrastruktury badawczej dla praktycznych badań dotyczących nowych technik i rozwiązań w obszarze sieci i usług nowej generacji 5G. Sieci 5G zostały zaprojektowane dla efektywnej obsługi mobilności urządzeń i użytkowników, co w konsekwencji powinno zapewnić efektywną komunikację w społeczeństwie. Sieć 5G zakłada nową wielopoziomową architekturę, w której wyróżnia się trzy podstawowe poziomy.
1. Poziom zasobów i funkcji, czyli infrastrukturę sieciowo-obliczeniową wykorzystującą techniki wirtualizacji. Sieć telekomunikacyjna tradycyjnie składa się z sieci dostępowej i sieci rozległej, ale w porównaniu z poprzednimi generacjami sieci, sieć 5G zakłada zastosowanie nowych bardziej efektywnych technik radiowych oraz wirtualizację węzłów i programowe sterowanie siecią. Z kolei, organizacja środków obliczeniowych zakłada zastosowanie chmur obliczeniowych (również sterowanych programowo) na poziomie sieci rozległych i na poziomie brzegu sieci przy użyciu techniki MEC (ang. Multi-access Egde Computing).
2. Poziom specjalistycznych sieci korzystających z wydzielonych zasobów (ang. network slicing) infrastruktury sieciowo-obliczeniowej, które są udostępniane przez sieciowy system operacyjny. Przykładami takich sieci są sieci dla zastosowań Internetu Rzeczy, sieci dla Przemysłu 4.0 czy też sieci samochodowe.
3. Poziom usług, który realizuje orkiestrację (ang. orchestration) usługami oferowanymi w relacjach „od końca do końca”, w szczególności z uwzględnieniem grup: eMBB (ang. enhanced mobile broadband), URLLC (ang. Ultra-Reliable Low-Latency Communication) oraz eMTC (ang. enhanced Machine-Type Communication).

Infrastruktura PL-5G umożliwi przeprowadzanie eksperymentów w dedykowanym środowisku testowym sieci 5G. Dostęp do zasobów sieci PL-5G będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych podmiotów i będzie realizowany przez specjalizowany system rezerwacji zasobów. System ten wykorzystuje dedykowaną platformę dostępową wspierającą proces zarządzania i monitorowania urządzeń wchodzących w skład infrastruktury badawczej jak również zarządzania harmonogramem rezerwacji zasobów na potrzeby przeprowadzenia eksperymentów. Ponadto, platforma ta będzie zapewniała zdalny dostęp do infrastruktury badawczej, umożliwiając użytkownikom realizację eksperymentów z dowolnego miejsca. Korzystanie z infrastruktury PL-5G będzie wymagało jednakże wcześniejszej rejestracji konta na platformie dostępowej. Zgłoszenia rejestracyjne, jak również generowane później zgłoszenia rezerwacji zasobów będą rozpatrywane przez dedykowany zespół powołany spośród członków Konsorcjum PL-5G, który przy podejmowaniu decyzji będzie uwzględniał zasadność planowanego eksperymentu, rodzaj podmiotu dokonującego zgłoszenie (jednostka naukowa, przedsiębiorstwo itp.), oraz ustali warunki korzystania z infrastruktury PL-5G w przypadku eksperymentów realizowanych na zasadach komercyjnych.

Osoba kontaktowa:

default-avatar

Marek Natkaniec

dr hab.inż.

Partnerzy: