Nazwa projektu:

INRED

Czas trwania:

2018 - 2022

Źródło finansowania:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Budżet projektu:

27 810 516 PLN

Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu wspierającego pracowników przy realizacji prac remontowo – naprawczych i diagnostycznych urządzeń przemysłowych, a także zapewniającego istotny wzrost bezpieczeństwa pracy przy jednoczesnym wzroście jakości.
System INRED ma zapewnić integrację opracowanych, złożonych podsystemów inteligentnego monitoringu i detekcji zagrożeń, podsystemu kontroli jakości prac remontowo-naprawczych oraz diagnozowania uszkodzeń, z jednoczesnym kompleksowym przetwarzaniem i wymianą informacji pomiędzy modułami systemu.

Proponowany system obejmuje rozwiązania, które można zaklasyfikować do trzech grup zagadnień:

  1. Inteligentnego systemu diagnostyki,
  2. Inteligentnego monitoringu zagrożeń i map dynamicznych lokalizacji,
  3. Systemu przetwarzania i wymiany informacji.

Do najważniejszych zadań, które ma realizować system INRED należy zaliczyć:

  1. monitoring funkcji życiowych pracowników i przekazywanie informacji o realizowanych zadaniach w celu ich weryfikacji i uzyskania zdalnego wsparcia instruktażowego;
  2. automatyczne wykrywanie niebezpieczeństw i wygenerowanie ostrzeżenia dla indywidualnego pracownika realizującego prace remontowe i diagnostyczne wyposażonego w zaprojektowany indywidualny system diagnostyczny.
  3. inteligentny, zintegrowany monitoring możliwych zagrożeń w miejscu pracy i automatyczną detekcję zagrożeń dla pracowników (np. obecność osób w niebezpiecznej strefie, brak kasku ochronnego, pojawienie się ognisk ognia, upadek pracownika itp.)
  4. kompleksową kontrolę jakości wykonywanych zadań oraz ostrzeganie pracowników przed zagrożeniami dzięki opracowanej mapie dynamicznej lokalizacji oraz otrzymywanie bieżącej informacji o potencjalnych zagrożeniach pracowników
  5. automatyzację nadzoru nad prowadzonymi pracami oraz szybką reakcję na zdarzenia zagrażające życiu i zdrowiu dzięki integracji wszystkich elementów systemu poprzez opracowaną platformę Zarządzania Procesami Baz Wiedzy.

Osoba kontaktowa:

default-avatar

Andrzej DZIECH

prof. dr hab. inż.
derkacz

Jan DERKACZ

mgr inż.

Partnerzy: