Nazwa projektu:

INDOK

Czas trwania:

2020 - 2023

Źródło finansowania:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1

Budżet projektu:

16 426 750 PLN

Opis projektu:

INDOK

Projekt POIR.01.01.01-00-0397/19 INDOK – System automatycznej diagnozy chorób na podstawie analizy obrazów dna oka wykonanych w technologii optycznej tomografii koherentnej OCT, oparty na sztucznej inteligencji
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie na rynek innowacji produktowej, w postaci systemu do automatycznej diagnostyki chorób na podstawie analizy skanów siatkówki oka wykonanych w technologii optycznej tomografii koherentnej, który będzie oparty na sztucznej inteligencji. Działania badawczo-rozwojowe projektu podzielone są na etapy, w ramach których opracowane zostaną algorytmy klasyfikacji do wspomagania diagnostyki. Służą one automatycznemu rozpoznawaniu zmian w czasie rzeczywistym w siatkówce oka i diagnozowaniu na tej podstawie takich schorzeń, jak: zwyrodnienie plamki, retinopatia cukrzycowa, błona nasiatkówkowa, pełnościenny oraz warstwowy otwór plamki, centralna surowicza chorioretinopatia.

Partnerzy:

Consultronix S.A, Kraków – Lider projektu
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach
Projekt zakwalifikowany do finansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1

Informacja o zakwalifikowaniu:

https://archiwum.ncbr.gov.pl/fileadmin/POIR/2_1_1_1_22019/Lista_rankingowa_2_1.1.1_2019_trzecia_runda_MSP_druga_czesciowa.pdf

Budżet projektu: 16 426 750,00 zł

Okres realizacji projektu: 2020-2023

Adresy przykładowych stron internetowych z informacjami o projekcie:

https://www.consultronix.pl/dotacje-unijne/indok
https://mapadotacji.gov.pl/projekty/974401/
https://www.cxnews.pl/indok-projekt-przyszlosci,1023.html

 

Osoba kontaktowa:

default-avatar

Andrzej DZIECH

prof. dr hab. inż.
default-avatar

Jan DERKACZ

mgr inż.

Partnerzy: