Nazwa projektu:

AMIS

Czas trwania:

2016- 2018

Źródło finansowania:

Narodowe Centrum Nauki

Budżet projektu:

10 28916,00 PLN

Opis projektu:

Wraz z rozwojem Internetu i telewizji satelitarnej powszechny stał się dostęp do tysięcy programów i wiadomości w różnych językach.

Niestety, nawet dogłębnie wykształcone osoby nie posługują się w wystarczającym stopniu więcej niż dwoma lub trzema obcymi językami, podczas gdy większość zna tylko jeden, a to w znaczącym stopniu ogranicza dostęp do tych informacji.

W związku z tym pojawiło się nowe wyzwanie:

W jaki sposób użytkownik może uzyskać dostęp do informacji i opinii w językach obcych?

Projekt AMIS ma na celu stworzenie automatycznego systemu pomagającego w zrozumieniu treści multimedialnych, przekazywanych w różnych językach, z jednoczesnym porównaniem do odpowiedników w języku ojczystym użytkownika.

Koncepcja rozumienia zastosowana w tym projekcie zapewni dostęp do każdej informacji, bez względu na język, w którym zostanie przedstawiona.

Ze względu na różnice kulturowe i polityczne bardzo często występuje potrzeba porównania informacji w  języku ojczystym do informacji podawanych na ten sam temat w języku obcym. Na przykład: w jaki sposób temat AIDS jest przedstawiany w Arabii Saudyjskiej, a jak w USA? Jaka jest opinia „The Jerusalem Post” o Jaserze Arafacie? A co na ten sam temat podaje np. „Al-Quds” (palestyńska gazeta http://www.alquds.co.uk/)?

W związku z tym proponujemy opracowanie systemu dostępu do wielojęzycznych informacji i opinii (ang. Access to Multilingual Information and Opinions, w skrócie – AMIS). System ten mogłyby docelowo być zintegrowany z pilotem obsługującym odbiornik telewizyjny, a także z dowolną przeglądarką internetową.

Zastosowana metoda badawcza/metodyka

Proces rozumienia definiujemy tu jako przyswajanie głównych idei niesionych przez nagranie wizyjne. Najlepszym sposobem wspomagającym rozumienie jest streszczanie informacji. W związku z tym AMIS będzie koncentrować się na najbardziej istotnych informacjach, podsumowując je, i tłumacząc użytkownikowi. Innym aspektem systemu AMIS jest porównywanie dwóch podsumowań, pochodzących z dwóch języków, opisujących ten sam temat, w sposób wizualny, dźwiękowy lub tekstowy, a także przedstawianie różnic pomiędzy ich treścią w zakresie informacji i opinii. Ponadto system pozyska informacje z Internetu i mediów społecznościowych, które zostaną użyte w celu wzmocnienia lub osłabienia uzyskanych opinii.

Podsumowując, w projekcie AMIS zostaną zastosowane następujące metody badawcze:

•         Streszczanie tekstu, dźwięku i sekwencji wizyjnych

•         Automatyczne rozpoznawanie mowy (ang. Automatic Speech Recognition, ASR)

•         Tłumaczenie maszynowe

•         Międzyjęzykowa analiza opinii i uczuć

•         Osiągnięcie udanej synergii poprzednich tematów badawczych

Wpływ spodziewanych rezultatów

Projekt AMIS może mieć znaczący wpływ na integrację i świadomość społeczeństw w sensie społecznym i kulturowym.

Przede wszystkim w ogromnym stopniu zminimalizuje trudności w wymianie informacji bez względu na różnice językowe, co w obecnych czasach jest niesłychanie istotne.

Jego zastosowanie dotyczy głównie domeny społecznej i kulturowej, ponieważ pozwala poznać inną stronę danego wydarzenia. Pozwoli to użytkownikom na zrozumienie opinii, a także pośrednio kultury innych narodów.

Na poziomie naukowym projekt dotyczy synergii i nowych badań łączących streszczanie materiałów wizyjnych, dźwięku i tekstu, rozpoznawanie mowy, tłumaczenie maszynowe i eksplorację opinii.

Osoba kontaktowa:

default-avatar

Mikołaj LESZCZUK

dr hab. inż.

Partnerzy: