Rekrutacja na studia II stopnia

Rozpoczęła się #rekrutacja na studia II stopnia.
Szczególnie polecamy Wam kierunki Teleinformatyka i Elektronika i Telekomunikacja.
Proces kwalifikacji na studia potrwa do 18 lutego i podzielony jest na następujące etapy:
✅ złożenie w systemie e-rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji
✅ uiszczenie opłaty rekrutacyjnej (100 zł za każdą deklarację)
✅ wstępna kwalifikacja kandydatów
✅ przyjmowanie podań o przyjęcie na studia
✅ dokonywanie wpisu na listę studentów
Terminy poszczególnych etapów są zależne od trybu studiów i aktualnego cyklu dlatego warto zapoznać się z szczegółowym harmonogramem dostępnym 👉 https://rekrutacja.agh.edu.pl/